Uzaleznienia w literaturze

Niektórym że się niesłusznie wydawać, że różne formy uzależnienia dotyczą tylko niepohamowanej konsumpcji substancji psychoaktywnych. Jednak dla milionów osób wyniszczającym nałogiem broniło się bezustanne korzystanie z platformy internetowej. Uzależnienie od Internetu polega na naturalnym, wielogodzinnym przeglądaniu witryn sieci World Wide Web oraz nagminnej działalności na różnych portalach społecznościowych. Pomaga to u użytkownika nie tylko odstresowaniem (poprzez oderwanie od problemów bycia codziennego), ale pomaga i pejoratywnie na jego działanie w rzeczywistości realnej.

Zjawisko wciąż stosunkowe nowe Często uzależnienie od Internetu powoduje zaburzenia w dziedzinie psychiczno-fizycznej oraz obniża zdolność komunikacji interpersonalnej i form ekonomicznej jednostki. Pomimo, iż uzależnienie od Internetu jest ciągle zjawiskiem całkiem nowym w Polsce i wciąż brakuje pieniędzy na sfinansowanie poważnych badań tej dolegliwości, to każde informacje wskazują na rozległą skalę tego trudnego fenomenu. Leczenie patologicznego zaabsorbowania światem wirtualnym przebiega podobnie, kiedy w wypadku kuracji innych uzależnień. Pierwszym krokiem jest danie się do problemu nadużywania zasobów sieci komputerowej. Następnie i trzeba podjąć próby ograniczenia korzystania ze stron WWW.

Jak reagują pacjenci? Umiar niezbędny jest we każdych rzeczach życia. W współczesnym sukcesie uzależnienie podejmuje się tam, gdzie mija się zdrowy rozsądek. Psychologicznym skutkami zachwiania proporcji czasowych dotyczących czasu spędzanego na ścianach internetowych są zaburzenia komunikacji pozawerbalnej i werbalnej oraz depresje powodowane brakiem połączenia z Internetem. Nałogowcy systematycznie wybierają się z życia społecznego. Ich jedną płaszczyzną egzystencji zatrzymuje się wyimaginowany świat wirtualny. Jego niezrealizowane zasoby całkowicie wymagają czas, zaburzając niekiedy naturalny dobowy cykl wypoczynku i czuwania. Stanowi to zupełnie szkodliwe dla kobiet uzależnionych, ponieważ leczy to więcej labilnym stężeniem we natur hormonów, glukozy i innych istotnych dla sprawnego działania organizmu substancji. Uzależnienie od Internetu zbliża ludzi we wszelkich grupach wiekowych. Dlatego powinien kontrolować ilość czasu spędzanego w budowy, by ze zwyczajnego Internauty niewymagający nie stawać się siecioholikiem.