Maryja z pospiechem

http://d4o.pl/101-hallu-forte3-3Hallu Forte3. Guéris-toi des haluks pour toujours

Ogień jest szczególnie niszczycielską siłą. Jak na prostej drodze znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je całej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć niemal każde znane nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacji od spalanego artykułu do poskramiania pożarów dopasowuje się różne środki gaśnicze. Najciekawszym jest tak woda. A nie w jakimś przypadku można się nią służyć. W pożarach wykorzystuje się i dość często piany czy proszków. Mniej atrakcyjnym faktem jest granie pary wodnej do dławienia ognia i uniemożliwiania jego przenoszenia się. Mniejsza popularność pary wynika dowolnie z obecnego, że ważna ją wiązać jedynie w miejscach zamkniętych i do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako materiał gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie dodaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie określa to, że nie ważna z niej stosować podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest pomocnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach ludziach do suszenia drewna, jednak metraż tych pól nie może występować 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na przedstawianiu jej pod ciśnieniem w teren pożaru. Dzięki temu występuje rozrzedzenie gazów palnych przemieszczających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji uniemożliwia jego wzrost, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę kojarzy się nie tylko do gaszenia pożarów ciał stałych, ale same cieczy i gazów. I w niniejszych wypadkach ogień musi się szerzyć wyłącznie na terenie zamkniętym. W rejonie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako materiał gaśniczy.