Kolonoskopia forum 2015

Kolposkop to nazwa urządzenia optycznego stosowanego podczas badania kolposkopowego, które liczy na obserwacji powierzchni szyjki macicy, dolnej partie jej kanału oraz pochwy i sromu. Niestety, także w ubiegłym wieku kolposkopia była dosyć niedoceniania oraz miana jako badanie trudne i skomplikowane, a i nieobiektywne. Współcześnie jednak można dostrzec diametralną zmianę stanowiska dotyczącego badań kolposkopowych, których znaczenie wzrosło dzięki umożliwieniu niebywałego wzrostu w diagnostyce patologii szyjki macicy. Kolposkopia uczyniła możliwym błyskawiczne rozpoznanie anomalii ginekologicznych i podjęcie właściwych decyzji odnośnie terapii. Badanie za pomocą kolposkopu pozwala zidentyfikować przedkliniczne postaci raka szyjki macicy, zaś badanie w ostatnim stadium oznacza całkowitą wyleczalność nowotworu. Jak już zostało powiedziane, profesjonalny kolposkop gwarantuje nie tylko bierną obserwację, lecz również diagnostykę szyjki macicy pod kątem domniemanym zmian nowotworowych. Badanie kolposkopowe pozwala trafnie rozpoznać stopień zaawansowania nadżerki oraz ocenić, czy mamy do wykonywania ze koleją faktycznie niebezpieczną dla zdrowia kobiety. Lekarz specjalista za pomocą kolposkopu można stworzyć również wulwoskopii, czyli oględzin zewnętrznych narządów płciowych. Nowoczesna technologia wykorzystywana w kolposkopach praktycznie zupełnie wyeliminowała problem dyskomfortu u pacjentek poddawanych badaniu kolposkopowemu. Wykorzystana w niniejszych urządzeniach optycznych zaawansowana elektronika tudzież pantografy pozwalające na prostych ruch wielopłaszczyznowy wykonały badania za pomocą kolposkopu jasnymi i bliskimi, co niweluje wszelkie wcześniejsze niedogodności. Ponadto, większość współczesnych kolposkopów może zostać również wyposażona w celi cyfrowe pozwalające na udokumentowanie przebiegu pytania bądź stworzenia archiwizacji cyfrowej na nośnikach elektronicznych.