Instytut neurologii sobieskiego przychodnia

Samą z drogich placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest uważający się obecnie w Warszawie, ubrany w 1951 roku z racje grup psychiatrów i neurobiologów, w ostatnim cennego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O wartości Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w obszarze badań naukowych i ćwiczeń ze Międzynarodową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w charakterze psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w mierze kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w zakresie tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja oraz działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), szkolenia i przygotowania doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i instytuty naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Opieki i Działania Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują zdrowe oraz znacznie skuteczne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i prowadzone leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z wysokimi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, i jeden budynek wymaga gruntownego remontu, na jaki brakuje środków. Mała liczba łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej słabych i umożliwienia komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia sposobów na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia chce od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w niedalekiej przyszłości, uda się wysupłać sposoby na remont i Instytut będzie mógł realizować swoją pracę działania od wstępie do końca.