Gastronomia e turismo

Wynikający z języka angielskiego termin coaching (oznaczający trenowanie) to nazwa interaktywnego procesu szkolenia, kończącego się za pośrednictwem technik powiązanych z dziedzinami psychologicznymi. Istnieje więc model szkolenia pracowników polegający na działaniu procesu decyzyjnego w planu zaspokajania ich spraw zawodowych, co umożliwia indywidualnym osobom lub przedsiębiorstwom w dynamizacji tempa wzroście tudzież umożliwia usprawnienie funkcjonowania firmy. Prowadzący tego standardu zainteresowania są coachowie, którzy tworzą ze naszymi odbiorcami na różnych płaszczyznach np. w układu spośród ich biznesem, rozwojem kariery zawodowej, a ponadto omawiają kwestie dotyczące relacji interpersonalnych z własnymi typami.

Profesjonalny coaching umożliwia klientom podejmowanie właściwszych decyzji, pełniejsze używanie ich naturalnych predyspozycji, sprecyzowanie naszych planów i skupienie na optymalizacji działań idących do ich zrobienia. Coaching stanowi proces samodoskonalenia, którego najważniejszym obiektem jest poprawienie pewności siebie klienta i okazywania wsparcia w autonomicznym dokonywaniu zamierzonych nowości w oparciu o jego inne poglądy i środki intelektualne. Innymi cechami określonymi w szkoleniach dla  pracowników w organizacji coachingu są:

coaching jest szkoleniem całkowicie dobrowolnym; coach nie ma prawa wyznaczać klientowi żadnych dyrektyw; nie uczy ludzi, tylko chroni im w procesie przygotowywania się; jest zrobiony na bazie pytań oraz stymuluje myślenie; musi panować atmosfera szacunku i akceptacji poglądów klienta; końcem jest prowadzenie do świadomego dokonywania zmian.