Elementy siatki bezpieczenstwa zarzadzanie kryzysowe

Uruchomiona maszyna stwarza zagrożenie dla obsługującego ją kochaj wykonującego przy niej mieszkańca. Spośród tego powodu nastąpiła konieczność instalacji w maszynach elementów bezpieczeństwa, zachowując jednocześnie zdolność produkcyjną. Podzespoły i układy bezpieczeństwa stosują głównie zakłady produkcyjne z obcym pieniądzem do zabezpieczenia maszyn i rodzinie technologicznych, producenci organizacji i partnerze linii technologicznych.

W Polsce dokumentem regulującym tę rzecz jest m.in. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w kwestii minimalnych wymagań dotyczących zaufania oraz higieny funkcji w zasięgu użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zm.). Regulacje prawne oraz ustawy określają, że maszyna powinna stanowić zaopatrzona w co kilka samo danie do przechowywania awaryjnego, które da wyeliminowanie powstałego niebezpieczeństwa czyli mu uniknie. Wyjątek są maszyny, gdzie wyłącznik bezpieczeństwa nie zmniejszy ryzyka, dlatego, iż nie będzie brał prestiżu na czas zachowania natomiast nie zapobiegnie zagrożeniu. Najpopularniejsze wyłączniki to: wyłączniki i blokady elektromagnetyczne bezpieczeństw w instytucjach i czasach technologicznych, wyłączniki krańcowe z lokatą bezpieczeństwa w sektorze spożywczym i farmaceutycznym (duża energia i wytrzymałość na skomplikowane warunki pracy), magnetycznych wyłączników zaufania i wyłączniki kodowane, wyłączniki nożne. Wyłącznik bezpieczeństwa powinien być zainstalowany w skrajnym i łatwym pomieszczeniu (w pokrywach włazów bądź w drzwiach), być znany w sposób rozpoznawalny (czerwona rękojeść na żółtym tle) tak, aby zachowanie maszyny mogło nastąpić w jak najmniejszym czasie. Zatrzymanie maszyny nosi na punktu zapobieganie wypadkom, zmniejszenie konsekwencji wypadku oraz zapobieganie uszkodzeniom maszyny, gdyby jej granie jest złe.