Controlling logistyki

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w dowolnej dużej firmie. Controlling bierze się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a też płynnością ekonomiczną oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można wydać na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Tradycyjny Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do swego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz wyższa miara i średnich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można zauważyć, że z controllingiem przechodzimy do podejmowania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się niniejsze aspekty:

- Zdecentralizowany system panowania w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na zarabianie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki ma działać, że firma pracuje efektywniej, - Kierowana jest rachunkowość zarządcza, która daje na podejmowanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej formy. Zamienia się jej struktura organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a ponadto obieg dokumentów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest dodatkowe bez dobrych programów komputerowych. W controllingu finansowych zbiera się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, gdy jesteśmy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.